Het Touwhuis in Rotterdam, sinds 1933 in touw.
Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website; www.touwhuis.nl.

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en informatie op deze website en deze disclaimer, gaan de voorwaarden van producten en diensten altijd voor de disclaimer.

Gebruik website

De informatie op onze website is algemene informatie. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden.  

Toch kunnen wij niet instaan voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie. Fouten kunnen niet altijd worden voorkomen. Touwhuis is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan gemaakte fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Gebruik informatie

U bent vrij om de informatie van onze website te downloaden of af te drukken voor eigen gebruik.

Wij behouden alle rechten op de aangeboden informatie op onze website, waaronder teksten, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan om deze informatie te downloaden ter verspreiding aan derden of openbaar te maken.

Toepasselijk recht

Op onze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

Onoplosbare geschillen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het Touwhuis logo
Het Touwhuis

© Het Touwhuis 2024 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Cookiebeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden

Designpro.nl